Trafik over Storebælt

Uændrede priser for personbiler

Prisen for at passere Storebælt i personbil vil fra den 1. januar fortsat være 194 kr. med automatisk betaling. Det giver en besparelse på minimum 50 kr. på turen over broen i forhold til personbiler, der betaler med kort eller kontanter. Her er prisen næste år fortsat 245 kr.

Den lavere pris til trafikanter, der betaler med bizz eller nummerplade, sikrer en fortsat effektiv trafikafvikling i betalingsanlægget. Muligheden for at benytte de nye og hurtige ekspresbaner til betaling med nummerplade i Storebælts betalingsanlæg har været en succes, og mere end 500.000 har tilmeldt sig betaling med nummerplade.

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling.

Da Storebæltsbroen åbnede i 1998, kostede en enkelttur i personbil 210 kr. Det svarer i dagens priser til 315 kr.

Priser for passage for privatkunder i 2021

Køretøjstype

 

Pris med automatisk betaling Pris med kort og kontant
MC / personbil under 3 m 101 130
Personbil under 6 m 194 245
Personbil med anhænger 295 375
Storebælt Pendler 2.560

Gælden for Storebæltsforbindelsen er ved udgangen af 3. kvartal 2020 på 19 mia.kr. Flere oplysninger om priser og rabatordninger findes på Storebælts hjemmeside.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld