Øresund Landanlæg øresundsbanen jernbanen ude ved Kastrup

Optimering af den 18 km lange Øresundsbane

Imens mange lå og sov lørdag nat, så gik det mindre stille for sig på Øresund Landanlæg. Her stod knap 100 medarbejdere og 11 køretøjer klar til at give den 18 km lange jernbane kærlig fornyelse, så togene fortsat kører sikkert på strækningen.

De sidste tre måneder har der været ekstra travlt i Sund & Bælts jernbaneteknisk afdeling. Klaus Benali, driftsleder ved jernbanetekniske anlæg, har sammen med seks kollegaer været i gang med at planlægge vinterens store vedligeholdelsesarbejde ude på Øresund Landanlæg.

Det store arbejde fandt sted lørdag den 3. november fra kl. 20-05 om morgenen. Her stod ikke mindre end 11 køretøjer, ni forskellige entreprenører med knap 100 medarbejdere klar til nattens arbejde på øresundsbanen.

Se kort over Øresund Landanlæg

Projektet kørte på skinner

Klaus Benali Sund & Bælt Øresund Landanlæg jernbanearbejdeBilledtekst: Klaus Benali fortæller om nattens arbejde.

Når der involveres så mange aktører, kræver det, at tungen holdes lige i munden. For når der i projektplanen er afsat tid til 11 arbejdsområder, så må der ikke ske mange fejl, før det forsinker processen.

“Vi har brugt masser af tid på at planlægge arbejdet. For når der skal laves sporskifteeftersyn, svejsning, afvandingsarbejde, køreledningsvedligehold m.m. er det vigtigt, at de forskellige indsatser overholdes, så korthuset ikke vælter”, fortæller Klaus Benali, driftsleder ved jernbanetekniske anlæg.

Planlægningen har krævet et tæt samarbejde mellem driftslederne, sådan at alle opgaver er prioriteret, skemalagt og koordineret med entreprenørerne. Det har givet anledning til at gribe arbejdet an på en anerledes måde end hidtil.

“Nattens arbejde var en stor succes. Det skyldes, at vi som noget nyt kombinerede vores arbejdsplan og oversigtstegning med en udførlig drejebog, sådan at opstarten på alle aktiviteter var tænkt ind og beskrevet. Derudover havde Banedanmark sat ekstra personale ind, så der var bedre håndtering af vores mange køretøjer. Det betyder, at vi kan sætte flueben ved 90 pct. af de opgaver, som var i planen”, erfarer Klaus Benali.

Ifølge Klaus kørte nattens arbejde på skinner. Næste skridt i processen er at få evalueret arbejdet, så erfaringerne kan tages med videre til næste års natarbejde.

13 ton nyt stål på Øresund Landanlæg

Øresund Landanlæg øresundsbanen jernbanen Kastrup Billedtekst: Entreprenørerne udveksler en stålkrydsning i et sporskifte med hjælp fra en kran.

Det er ikke første gang, at der laves vedligeholdelsesarbejde på Øresund Landanlæg. To gange årligt får A/S Øresund tilladelse fra Banedanmark til at spærre de to spor, som forbinder København og Kastrup. Det sker samtidig med at det svenske driftsselskab Banverket og Øresundsbron har spærret de to spor mellem Kastrup og Malmø.

“Togtrafikken på jernbanestrækningen er et knudepunkt for København. Der er en enorm køreaktivitet. Det gør det nødvendigt at foretage løbende udskiftninger og svejsning af jernbanen, så togene fortsat kan køre sikkert på skinnerne”, fortæller Flemming Saxtorph, driftsleder ved jernbanetekniske anlæg.

Når der afsættes cirka otte timer til arbejdet, så kræver det, at arbejdet udføres effektivt og forsvarligt. Det er vigtigt, at være på forkant med, hvorhenne og hvornår der skal udføres vedligeholdelsesarbejde.

“Når begge spor spærres, så handler det om at være effektive. Det kræver, at vi alle kender planen og er bevidste om vores egen rolle. Det er også det, der gør det muligt for os at lægge ca. 13 ton nyt stål hurtigt og sikkert”, fortæller Flemming. 

A/S Øresund foretager regelmæssige eftersyn på anlæggene. Dog er det ikke noget som de mange pendlere bider mærke i, da arbejdet foregår i det skjulte; dvs. uden at det påvirker togtrafikken.

Læs mere om jernbanen på Øresund

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld