Hvad søger du?

Kommaregler

Her kommer en kort gennemgang af, hvordan vi sætter komma. Vi følger reglerne for det traditionelle kryds og bolle-komma, der nu hedder “med startkomma”, dvs. med komma foran ledsætningerne.

Hvad er meningen med kommaet?

Hovedformålet er at sætte skelpæle mellem sætningerne:
Kommaets funktion er at fortælle, hvor en sætning begynder, og hvor den holder op. Det har altså ofte ikke meget med pause at gøre, men er et grammatisk princip.

8 kommaregler

Kort sagt kan kommareglerne opstilles sådan:

 1. Mellem helsætninger
 2. I opremsninger
 3. Ved tilføjelser
 4. Ved navnetillæg
 5. Foran men
 6. Efter ledsætninger
 7. Før og efter parentetiske ledsætninger
 8. Foran andre ledsætninger

En helsætning står alene og kan indeholde en eller flere ledsætninger.

En ledsætning:

 • kan ikke stå alene
 • kan kendes på det indledende ord, fx et bindeord, et hv-ord eller som og der
 • er led i en anden sætning
 • kan kendes på ordstillingen
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk