Hvad søger du?

Bevarelse af elementfabrik

Borgermøde for bevarelse af elementfabrik

Sund & Bælt har afholdt borgermøde den 9. august 2023, hvor miljøkonsekvensvurderingen for elementfabrikken blev præsenteret.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk