Hvad søger du?

Fordele ved forbindelsen

Femern-forbindelsen er en del af Skandinavien-Middelhavskorridoren, der løber hele vejen fra den finsk-russiske grænse til Valetta på Malta. Korridoren betegnes som meget vigtig for den europæiske økonomi og binder Europas vækstcentre sammen fra nord til syd.

Den faste forbindelse over Femern Bælt vil reducere rejsetiden mellem Skandinavien og Kontinentaleuropa. I dag tager det 45 minutter med færgen (plus ventetid). Når Femern-forbindelsen står færdig vil togrejsende gøre turen på kun syv minutter, mens bilisterne kommer over det 20 kilometer brede bælt på 10 minutter. Rejsetiden for en togrejse mellem København og Hamborg vil blive forkortet fra fire en halv time i dag til under tre timer.

Den faste forbindelse lukker et hul i jernbanenettet mellem Skandinavien og det centrale Europa og bliver støttet af EU som en af fællesskabets prioriterede jernbanekorridorer i Europa. I fremtiden vil godstog kunne undgå den 160 kilometer lange omvej via Storebælt. Det vil skabe en stærk transportkorridor mellem Øresundsregionen i Danmark og Sverige og Hamborg i Tyskland. Dermed er der grobund for, at en mere konkurrencekraftig region – Femern Bælt-regionen – kan vokse frem.

Forbindelsen vil skabe mulighed for nye arbejdspladser i regionen, både under opførelsen af den faste forbindelse, og når projektet står færdig. Bedre tilgængelighed vil styrke turismen i regionen. Også forskning, kultur og arbejdsmarked vil profitere af en hurtigere forbindelse: Der skabes grobund for grænseoverskridende samarbejde og en generel forbedring af konkurrenceevnen i regionen. Tættere kulturelt samarbejde mellem danske, svenske og tyske indbyggere i Femern Bælt-regionen vil gøre området endnu mere attraktivt at bo og leve i.

Den faste forbindelse vil ikke kun gavne centrene i Hamburg og København/Malmø men også give nye muligheder for indbyggerne på strækningen mellem de to metropoler. I det lange løb skaber den faste forbindelse over Femern Bælt grundlag for øget velstand og en højere levestandard på begge sider af forbindelsen

En del af Skandinavien-Middelhavskorridoren

Femern Bælt-forbindelsen er en del af Skandinavien-Middelhavskorridoren, som er en nord-sydgående korridor, der løber hele vejen fra den finsk-russiske grænse til Valetta på Malta. Korridoren betegnes som meget vigtig for den europæiske økonomi og binder Europas vækstcentre sammen fra nord til syd.

Femern forbindelsen er et nøgleprojekt i korridoren sammen med Brenner tunnelen. Begge projekter er grænseoverskridende og fjerner to afgørende flaskehalse i det europæiske transportsystem. Derfor modtager begge projekter også støtte fra EU.

Skandinavien-Middelhavskorridoren er en del af det europæiske hovednet, der primært består af ni korridorer. Hovednettet udgør rygraden i transportnettet i EU’s indre marked.

Målet er at fjerne flaskehalse, højne infrastrukturen og strømline transporten på tværs af grænserne til fordel for passagerer og virksomheder i hele Europa.

Læs mere på Femerns hjemmeside.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk