Hvad søger du?

Turen starter i betalingsanlægget

Betalingsanlægget

Kører man på Storebæltsforbindelsen, kender man også betalingsanlægget, hvor flere tusinder trafikanter kører igennem – hver dag.

Storebælts betalingsanlæg ligger i Korsør og er bygget sammen med Storebælts administrationsbygning, hvor bl.a.  Storebæltsforbindelsens overvågningsrum – kaldet O-rummet – er placeret.

Nyt betalingsanlæg i 2020
I januar 2020 kunne trafikanter opleve et nyt betalingsanlæg inden de krydsede Storebælt. Efter mere end 20 år blev betalingsanlægget opgraderet med ny teknologi. Opgraderingen har betydet, at det både er blevet hurtigere og nemmere at komme over broen.

Med automatisk betaling som nummerpladen og bizz, kommer trafikanter ikke blot hurtigere igennem betalingsanlægget. De opnår også de bedste priser efter regeringen 1. januar 2018 valgte at nedsætte taksterne for passage af Storebæltsbroen.

Nøgletal for trafikken i 2022

  • Trafik i alt: 13,2 mio. 
  • Gennemsnitlig daglig trafik: 36.293 køretøjer
  • Max daglig trafik: 61.846 køretøjer

Fordeling af betalingsmetode i 2022

  • Bizz/nummerpladebetaling: 10,2 mio. svarende til 77 pct. 
  • Kreditkort: 2,7 mio. svarende til 20 pct. 
  • Kontanter: 0,4 mio. svarende til 3 pct. 

Det nye betalingsanlæg har tre forskellige banetyper:

De grønne baner

Til venstre er de grønne Ekspres-baner. Her kan trafikanter køre igennem med max. 50 km/t og betale med en bizz eller nummerpladen.

De blå baner

Banerne i midten er blå Kort-baner. Trafikanter kan bruge både danske og udenlandske betalingskort og flere benzinkort, ligesom de også kan benytte automatisk betaling.

De gule baner

il højre er de gule Kontant-bane. Trafikanter kan betale med kontanter, betalingskort eller med ebooking, Brobizz, Øresundsbizz, AutoPASS o.lign. Som en del af betalingsanlæggets opgradering er der opsat nye selvbetjeningsterminaler, hvor trafikanter selv skal putte sedler og/eller mønter i kontantautomaten.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk