Hvad søger du?

Jernbanesikkerhed

Styringen af jernbanetrafikken på Storebæltsforbindelsen sker fra Banedanmarks Regionale Fjernstyringscentral i Roskilde. Overvågning af de tekniske installationer på Storebæltsforbindelsen sker via Sund & Bælts SRO-anlæg.

Banedanmarks Regionale Fjernstyringscentral i Roskilde styrer og overvåger jernbanetrafikken over Storebæltsforbindelsen. Jernbanestrækningen er udstyret med et  signalsystem, der gør, at togtrafikken kan afvikles med en strækningshastighed på 180 km/t i begge retninger.

Storebæltsforbindelsens jernbanedel består af stationerne i Korsør og Nyborg samt tunnelen og vestbroen.

Lukning af Storebælts jernbanestrækning

Storebælts jernbanestrækning er åben 24 timer hele året.

Banedanmarks trafikale regler (SR | Banedanmark) beskriver restriktioner i tilfælde af særlige vejrforhold eller nedsat kapacitet af de jernbanetekniske installationer.

Sund & Bælt, DSB og Banedanmark udsender løbende informationer om trafikforhold på Storebælts jernbanestrækning.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk