Hvad søger du?

Mål for trafiksikkerhed

Som infrastrukturejer har Sund & Bælt fokus på sikkerhed. I vores trafiksikkerhedspolitik forpligtet vi os til at yde en proaktiv indsats for at forebygge uheld på vores anlæg. Det gør vi blandt andet ved at analysere og afdække alle ulykker med henblik på forbedringer af vores trafikanlæg.

Sund & Bælt har en målsætning om, at det skal være mindst lige så sikkert at køre på motorvejsstrækningen over Storebælt og på Øresundsmotorvejen som på Danmarks øvrige motorveje. Både på Sund & Bælts motorveje og på Danmarks øvrige motorveje har uheldsfrekvensen ligget på 0,01 uheld med personskade pr. 1 mio. kørt km.

Tilsvarende er en målsætning om, at det skal være mindst lige så sikkert at færdes på Sund & Bælts jernbanestrækninger som på det øvrige jernbanenet i Danmark.

Læs mere om vores sikkerhedspolitikker

Sikre trafikanlæg

Det er Sund & Bælts målsætning, at selskabets motorvejsstrækninger er åbne døgnet rundt, hele året, og at trafikken afvikles smidigt og sikkert med et højt serviceniveau for trafikanterne.

Trafikuheld skal forebygges gennem proaktiv indsats, således at det er mindst lige så sikkert at køre på selskabets strækninger som på andre motorvejsstrækninger i Danmark.

Dette skal bl.a. opnås ved

  1. at vejr- og trafikforhold til stadighed overvåges og væsentlig information herfra tilgår trafikanterne i tide bl.a. ved hjælp af et velfungerende bromeldesystem
  2. at trafikanlæggets udformning og vedligehold samt selskabets vejdrift og vintertjeneste effektivt medvirker til forebyggelse af uheld
  3. at alle trafikuheld analyseres for afdækning af evt. behov for forbedringer i Sund & Bælts forvaltning og anlæg
  4. at Sund & Bælt aktivt medvirker til at påvirke trafikanters adfærd
  5. at Sund & Bælt indsamler information om kundernes syn på trafiksikkerhed

Det er endvidere Sund & Bælts holdning som central infrastrukturejer, at medarbejdere og samarbejdsparter går foran i trafiksikkerhedsarbejdet og udviser korrekt, sikker og hensynsfuld adfærd i trafikken, når de færdes i køretøjer med Sund & Bælt – eller Storebælt-logo eller færdes på Sund & Bælts trafikanlæg.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk