Hvad søger du?

Trafiksikkerhed på Storebæltsbroen

Storebæltsbroen er en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark, og Sund & Bælt har kontinuerligt et stort fokus på, at broen er åben og sikker at køre over. Det er afgørende, at vi både har de rette hjælpemidler og et beredskab til rådighed for at mindske omfanget, hvis der sker et uheld og for at passe på både trafikanterne og forbindelsen.

Sund & Bælt vurderer jævnligt beredskabet og besluttede for et par år siden, bl.a. på baggrund af danske og internationale erfaringer med lastbilbrande at øge indsatsen, særlig i forhold til brandsikring.

Højteknologisk brandbil rykker hurtigt ud
På Storebæltsbroen indgår en specialdesignet brandbil, også kaldet ”Brosprøjten”, som en fast bestanddel af beredskabet på Storebæltsbroen.

Brandbilen er udstyret med en 14 meter lang bom sammen med en fjernstyret vandkanon, som kan sprøjte vand ind fra broens yderside og nå ellers svært tilgængelige og kritiske steder. Det betyder, at brandbilen er i stand til at klare de mere normale ulykker på broen, men også de helt voldsomme hændelser.

Derudover er brosprøjten udstyret med en såkaldt bjærgningsgrill på bagenden, så den kan nødflytte køretøjer væk fra broen.

Alt mandskab på Station Korsør er uddannet i at bruge brosprøjten, og Slagelse Brand og Redning har indsat den i operativ drift i midten af december 2020.

Fakta om brandbilen

 • Specialsprøjten er udstyret med en 14 meter lang bom, der kan drejes i en vilkårlig retning
 • Yderst på bommen er der en fjernstyret vandkanon
 • Brandfolkene kan følge vandkanonens arbejde via et almindeligt og et termisk kamera.
 • Der er plads til 6000 liter vand.
 • CAF – Compressed Air Foram system, der blander skumvæske i vandet og giver en større slukningseffekt.
 • Bjergningsbom til køretøjer under 3500 kg.
 • Brandbilen finansieres gennem beredskabsaftalen mellem Sund & Bælt og Slagelse Brand og Redning. Det er Slagelse Brand og Redning, der betjener brandbilen.

Se også en demonstration af brandbilen, som i daglig tale kaldes ”Brosprøjten”

Mobile autoværn kan overlede trafikken

På Storebæltsbroen er der monteret såkaldte mobile autoværn. De gør det muligt at lede trafikken uden om en ulykke fx brand ved en længerevarende lukning i én retning, eller når medarbejdere udfører vedligeholdsarbejde på broen.

De mobile autoværn er en del af en omfattende sikkerhedspakke, som er baseret på den nyeste teknologi på området. Ved  at omdirigere trafikken, øges sikkerheden både for trafikanter, men også når medarbejdere arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.

Alt efter ulykkens omfang, vurderes det i samarbejde med politiet om aktivering af de mobile autoværn er en løsning. Lukker et uheld kun forbindelsen kortvarigt, vil det kunne være til større gene end til gavn, da den samlede forsinkelse for bilisterne vil kunne blive større grundet nedsat hastighed og trafikkapacitet i begge retninger ved dobbeltrettet trafik.

Se film fra monteringsarbejdet af de mobile autoværn

 

Et stort beredskab står klar

I samarbejde med relevante myndigheder er der etableret et beredskab, som står til rådighed døgnet rundt når der sker en ulykke på Storebæltsforbindelsen. Der er oprettet en kontaktgruppefor beredskabet, som sørger for vedligeholdelse og opdatering af en fælles beredskabsplan for Storebæltsforbindelsen. Der er netop indgået en 10-årig beredskabsaftale med Slagelse Kommune, som skal sikre det fremtidige beredskab på broen og i tunellen i 10 år sammen med bedre øvelses- og træningsfaciliteter. 

Følgende instanser indgår i beredskabet for Storebæltsforbindelsen

 • Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
 • Fyns politi
 • Center for Beredskab, Slagelse Kommune
 • Vej & Beredskab, Nyborg Kommune
 • Beredskabsstyrelsen Sjælland
 • Beredskabsstyrelsen Sydjylland
 • Sundhedsberedskabet Region Sjælland
 • Sundhedsberedskabet Region Syddanmark
 • Banedanmark
 • DSB

Fremtidens teknologiske projekter skal øge sikkerheden på Storebælt
I løbet af 2021 gennemfører Sund & Bælt en omfattende opgradering af både skilte og trafikovervågning på broen.

Her vil der komme skilte op på øst – og vestbroen, som bl.a. kan informere trafikanterne om nedsat hastighed ved trafikomlægninger til ét spor. Her opsættes samtidig kameraer til styring af trafikken for at understøtte en sikker trafikafvikling.

På længere sigt sker der også en omfattende opgradering af teknologi med særlige kameraer og andet teknisk udstyr på broerne, som døgnet rundt kan registrere, om et køretøj er standset, om der er personer på kørebanen, havari m.v.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk