Hvad søger du?

Vi vil begrænse generne mest muligt

Vi stiller krav til en kommende entreprenør om, hvordan og hvornår der må arbejdes. Vi vil også føre tilsyn med, at kravene overholdes.

Vi har iværksat en række tiltag, der skal begrænse støjgenerne mest muligt. Blandt tiltagene er:

  • Alle særligt støjende anlægsarbejder (spunsning) udføres mellem kl. 08.00 og 16.00 på hverdage.
  • Krav til entreprenøren om brug af mindre larmende maskiner og udstyr. F.eks. forboring og nedvibrering af spuns, støjsvagt materiel o.lign.
  • Der opsættes støj (-og vibrations)målere på udvalgte omkringliggende bygninger til monitorering af støj fra byggepladsen.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk