Hvad søger du?

Vendespor ved Kastrup

Baggrund om vendespor

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 blev det besluttet at afsætte 303 mio. kr. (2022-priser) til etablering af et vendespor ved Københavns Lufthavn Station. Der blev desuden afsat 8 mio. kr. (2022-priser) til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag på VVM-niveau.

Etablering af et vendespor ved Københavns Lufthavn Station vil gøre det muligt at vende tog fra Sverige, hvilket vil muliggøre en styrkelse af Øresundstrafikken med flere tog over Øresund. Det vil desuden afbøde effekten af forsinkede tog fra Sverige, som i dag er nødt til at fortsætte til Københavns H. Samtidig vil et vendespor afhængig af den valgte køreplan kunne frigive kapacitet på Øresundsbanen i myldretiden, således at flere tog fra den danske trafik kan køre til Amager og Københavns Lufthavn.

Forundersøgelse af vendespor

Sund & Bælt A/S færdiggjorde i april 2021 en forundersøgelse af et vendespor på Øresundsbanen. Det er en forudsætning for etablering af vendesporet, at Københavns Lufthavn Station udvides og der etableres retningsdrift på sporene omkring stationen.

Sådan gennemføres forundersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres i en projektorganisation i Sund & Bælt A/S. Sund & Bælt A/S inddrager relevante kommuner, styrelser, passager- og godsoperatører samt eventuelt andre relevante eksterne interessenter undervejs i undersøgelsen. Der nedsættes samtidig en følgegruppe bestående af Transportministeriets departement, Banedanmark og Sund & Bælt A/S.

Ved igangsættelse af undersøgelsen ultimo 2021 forventes beslutningsgrundlaget at foreligge i 1. kvartal 2023. Såfremt der skal gennemføres en VVM-undersøgelse, forventes beslutningsgrundlaget at foreligge 1. kvartal 2024.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk