Hvad søger du?

Vendespor ved Kastrup

Baggrund om vendespor

Forligskredsen har besluttet at udskyde beslutning om anlæg af et vendespor ved Københavns Lufthavn Station, idet undersøgelse fra Sund & Bælt viser, at et vendespor med den planlagte togtrafik til og med 2030 vurderes at have meget lille betydning for punktligheden i togtrafikken, når udvidelsen af Københavns Lufthavn Station er gennemført. Undersøgelsen viser samtidig, at overhalingsspor har den største betydning for togtrafikken og er afgørende for realiseringen af den nye sydlige jernbanekorridor.

Med en udskydelse af beslutningen om vendespor kan der samtidig tages højde for Øresundstrafikken efter 2030 samt længden af fremtidens Øresundstog. Der vil i forbindelse med en beslutning om vendespor samtidig skulle anvises ny finansiering hertil.

Læs mere om det udskudte projekt med vendespor herunder. 

Forundersøgelse af vendespor

Sund & Bælt A/S færdiggjorde i april 2021 en forundersøgelse af et vendespor på Øresundsbanen. Det er en forudsætning for etablering af vendesporet, at Københavns Lufthavn Station udvides og der etableres retningsdrift på sporene omkring stationen.

Sådan gennemføres undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres i en projektorganisation i Sund & Bælt A/S. Sund & Bælt A/S inddrager relevante kommuner, styrelser, passager- og godsoperatører samt eventuelt andre relevante eksterne interessenter undervejs i undersøgelsen. Der nedsættes samtidig en følgegruppe bestående af Transportministeriets departement, Banedanmark og Sund & Bælt A/S.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk