Hvad søger du?

14 december 2021

Samme pris næste år med bizz eller nummerplade på Storebælt

I 2022 koster det fortsat 194 kr. at passere Storebælt med automatisk betaling i person-bil, mens prisen for personbiler, der betaler kontant eller med kort, stiger til 250 kr. Der-med bliver gevinsten ved at benytte automatisk betaling minimum 55 kr. pr. tur.

Den lavere pris til trafikanter, der betaler automatisk med bizz eller nummerplade, er resultatet af en prisnedsættelse i 2018, hvor det blev 15 pct. billigere at passere Storebælt i personbil med automatisk betaling.

Prisnedsættelsen er med skal sikre en fortsat effektiv trafikafvikling i betalingsanlægget og forebygge kø og uheld. Betaling med nummerplade i de nye og hurtige ekspresbaner er en succes, og i juli blev mere end hver fjerde tur betalt via nummerpladen.

Prisen for en personbil under 6 meter og for en personbil med anhænger stiger begge med 5 kr. efter nytår, hvis turen betales med kort eller kontanter.

Køretøjstype

Pris med kort og kontant 2021

Pris med kort og kontant 2022

Pris med automatisk betaling 2022

MC/personbil under 3 m

130

130

101

Personbiler under 6 m

245

250

194

Personbil med anhænger

375

380

295

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling. Pris for automatisk betaling fastholdes frem til 1. januar i året for åbning efter motorvejsudvidelsen på Vestfyn.

Da Storebæltsbroen åbnede i 1998, kostede en enkelttur i personbil 210 kr. Det svarer i 2022 til 320 kr. i dagens priser.

Gælden for Storebæltsforbindelsen er ved udgangen af 3. kvartal 2021 på 18,4 mia.kr. Flere oplysninger om priser og rabatordninger findes på Storebælts hjemmeside.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk