Hvad søger du?

8 november 2022

Borgermøde om bevarelse af elementfabrikken

Sund & Bælt har igangsat den miljøkonsekvensvurdering (VVM), som skal udgøre grundlaget for den politiske beslutning om at bevare Femern Bælt-tunnelens elementfabrik ved Rødbyhavn.

Når produktionen af tunnelelementerne til Femern-byggeriet er færdiggjort, er elementfabrikken med arbejdshavn, adgangsveje m.m. oprindeligt planlagt til at blive revet ned.

Sund & Bælt indleder miljøkonsekvensvurderingen med en offentlig idé- og forslagsfase. Her har borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

Idé- og forslagsfasen løber fra mandag den 31. oktober til og med mandag den 28. november 2022.

Du kan bidrage med dine forslag eller idéer via mail: elementfabrik@sbf.dk.

Som en del af idé- og forslagsfasen afholdes der borgermøde. På borgermødet kan du høre om projektet, stille spørgsmål og komme med ideer og forslag til emner, der kan belyses i miljøkonsekvensvurderingen.

Borgermødet holdes i Femern A/S' bygherrecenter i Havnegade 2, Rødbyhavn, og kræver tilmelding:

Søndag den 13. november kl. 10.00-12.00 eller torsdag den 17. november kl. 17.00-19.00.

Du kan også deltage online på sundogbaelt.dk/elementfabrik torsdag den 17. november kl. 17.00-19.00. Online-deltagelse kræver ikke tilmelding.

Tilmeld dig borgermødet på sundogbaelt.dk/elementfabrik og læs mere om bevarelsen af elementfabrikken.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk