Hvad søger du?

31 oktober 2022

Danmarks største lynladepark etableres ved Storebæltsbroen

Elbilister kan se frem til en ladepark med central placering i forhold til trafikken på tværs af landet, når Sund & Bælt etablerer landets største lynladepark ved Knudshoved på Fyn. De første ladepladser forventes at være klar til brug i sommeren 2023.

Den nye ladepark vil, når den er fuldt udbygget, rumme hele 50 ladepladser, der opføres i to faser. Alle pladserne vil være udstyret med såkaldte lynladere, som kan levere en effekt på min. 150 kW. I første fase etableres 26 ladepladser, som forventes at være klar til anvendelse medio 2023. De sidste 24 ladepladser er planlagt til at blive etableret mellem 2025 og 2027. Den endelige tidsplan afhænger af udviklingen i elbilismen i Danmark og dermed af efterspørgslen af ladepladser.

Projektet understøtter regeringens infrastrukturplan 2035, der netop fremhæver ladeinfrastrukturen som en væsentlig faktor i forhold til at understøtte fremtidens grønne bilisme. Etableringen af ladeparken ved Storebælt bliver således et markant led i regeringens mission om at fremme den grønne omstilling og binde Danmark sammen for en voksende andel af elbilister.

Lynladeparkens centrale placering midt i landet betyder, at den forventes at blive anvendt hyppigt af både danske og udenlandske elbilister. Derfor får alle elbilister mulighed for at benytte ladestanderne til samme pris, uanset abonnement.

For Sund & Bælt er det vigtigt, at ladeparken kommer til at gøre en markant forskel for den grønne bilisme i Danmark. Vi vil gøre det så nemt som muligt for elbilister at benytte vores forbindelser på tværs af landet, og derfor skal alle, der ønsker at benytte ladeparken, naturligvis kunne gøre det på helt ens betingelser”, siger Mikkel Hemmingsen, CEO i Sund & Bælt.

Lynladeparken vil ud over personbiler kunne benyttes af eldrevne varebiler og mindre lastbiler samt af biler med påhængskøretøj såsom trailer, campingvogn m.v. Selve pladsen bliver desuden indrettet, så den fremstår indbydende, tryg og let tilgængelig for handicappede.

Når lynladeparken etableres, vil den del af rastepladsen, hvor der i dag er parkering for busser og lastbiler, blive erstattet af et tilsvarende areal et andet sted på pladsen. Den eksisterende Nødparkering for vindfølsomme køretøjer vil ikke blive berørt af ladeparken.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk