Hvad søger du?

24 juni 2022

Sund & Bælt skal bidrage med teknisk løsning til ny CO2-vejafgift for lastbiler

Fra 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder. Det er regeringen og et flertal i Folketinget netop blevet enige om. Aftalen er endnu et skridt på vejen til at realisere målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030.

Ændringen sker fra 2025, så vognmænd m.fl. får mulighed for at omstille sig. Den samlede aftale skønnes at reducere CO2-udledningen med ca. 0,3 mio. ton i 2025 og ca. 0,4 mio. ton i 2030.

Samtidig træder Danmark ud af samarbejdet om den eksisterende periodebaserede vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Eurovignetten).

Sund & Bælt skal implementere den tekniske løsning, der sørger for beregning og opkrævning af vejafgiften baseret på GPS-data fra satellitbaseret køretøjsudstyr, som er installeret i lastbilerne. Der stilles også en rutekøbsløsning til rådighed for brugere, som ikke ønsker at anvende køretøjsudstyr eller af andre grunde ikke har udstyr i lastbilen.

Sund & Bælt står også for kontrol af ordningen, som er baseret på samme teknologier som kontrolordningen for miljøzoner. Der bliver således både opstillet faste kontrolpunkter og mobile kontrolenheder, som via nummerpladegenkendelse og andre relevante teknologier sikrer kontrol  med ordningen.

Med erfaringer fra fx Storebæltsforbindelsen og Miljøzoneordningen har Sund & Bælt mange års erfaring med at sikre en god brugeroplevelse for automatiske betalingsydelser.

 

Læs pressemeddelelsen på Skatteministeriets hjemmeside

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk