Hvad søger du?

13 februar 2023

Fræsning på Storebælts jernbaneskinner netop afsluttet

Med udgangen af januar blev den såkaldte skinnefræser færdig med det planlagte arbejde på jernbaneskinnerne over Storebæltsforbindelsen. Fræsearbejdet er en vigtig del af Sund & Bælts vedligeholdsstrategi, der medfører markante, økonomiske og klimamæssige gevinster.

I alt har 33,9 km skinner mellem Nyborg og Korsør station været under kyndig behandling af den særligt udstyrede skinnefræser, som skal sikre, at jernbaneskinnerne holdes fri for små revner, så skinnerne derved får forlænget deres levetid. Til gavn for både klima og økonomi.

Vedligehold af jernbanenettet er nemlig en særdeles ressourcetung opgave, og derfor har Sund & Bælt i samarbejde med COWI foretaget en tværgående analyse af den enorme mængde data fra inspektionssystemet IRISSYS om skinnernes og banens aktuelle tilstand. Sammen med en målrettet fræsestrategi kan det betyde en fordobling af skinnernes levetid.

Konkret udnytter inspektionssystemet analysedata til at få et mere præcist indblik i jernbaneskinnernes tilstand. Dermed bliver det muligt at forebygge skader og undgå omkostningstunge reinvesteringer i skinnerne.  

- Alt i alt gik skinnefræsningen efter planen, og vi står tilbage med et godt resultat. Når vi har et mere detaljeret indblik i skinnernes tilstand, kan vi nemlig hurtigt i processen udpege og udbedre mindre skader, inden skinnernes tilstand kræver en omkostningstung udskiftning, siger Bjarne Jørgensen, Direktør for Teknisk Drift & Vedligehold.

Afhængigt af ydre betingelser som eksempelvis trafikbelastning kan der ved en målrettet fræsestrategi opnås levetider på skinner på helt op til 60 år, hvilket svarer til en fordobling af levetiden. Fordobles levetiden, vil det reducere vedligeholdsomkostningerne med flere millioner årligt samt sænke klimaaftrykket markant.

Næste fræsearbejde er planlagt på Sund & Bælts jernbaneskinner på Øresundsbanen og vil foregå i april måned 2023.


FAKTABOKS:

Eksempel: Levetidsforlængelse ved datadrevet vedligehold af 2 x 7 km jernbanespor på Storebæltsforbindelsens vestbro:

  • På hver kilometer jernbanespor ligger ca. 120 tons skinner
  • Besparelse ved en forebyggende vedligeholdsstrategi: 16-17 mio. kr. inden for 5-10 år
  • Reduceret CO2udledning: ca. 1900 tons over 5 – 10 år.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk