Hvad søger du?

14 december 2023

Nye priser på Storebælt i 2024

I 2024 stiger prisen for at passere Storebælt med automatisk betaling i personbil med 4 kroner til 196 kr., mens prisen for personbiler, der betaler kontant eller med kort, stiger til 275 kr. Dermed bliver gevinsten ved at benytte automatisk betaling minimum 79 kr. pr. tur.

Den lavere pris til trafikanter, der betaler automatisk med bizz eller nummerplade, er resultatet af en politisk aftale fra 2017 om en prisnedsættelse på i alt 25 pct. frem mod 2023. Den er nu fuldt indfaset, og prisreguleringen for 2024 omfatter derfor alene en justering af taksterne som følge af inflation.

Det er muligt at få ekstra rabat på turen over Storebælt på hhv. aftener, weekender og helligdage med Storebælts rabatprodukter.

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transportministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling.

Priser for passage for privatkunder i 2024

Køretøjstype

 

Pris med automatisk betaling

Pris med kort og kontant

MC / personbil under 3 m

103

145

Personbil under 6 m

196

275

Personbil med anhænger

299

420

Se alle 2024-priser og rabatter på Storebælts hjemmeside 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk