Hvad søger du?

28 februar 2024

Selskabsmeddelelse

Sund & Bælt Holding A/S (CVR-nr. 15694688) meddeler følgende for datterselskabet Femern A/S: Der er afsagt dom af Retten ved EU's domstole vedrørende finansiering af Femern A/S og Kommissionens statsstøttegodkendelser heraf.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk