Hvad søger du?

En attraktiv arbejdsplads

Vi lægger vægt på tilfredshed, motivation og fleksibilitet hos vores medarbejdere. Derfor ligger det os på sinde at give vores medarbejdere gode muligheder for personlig udvikling, trivsel, uddannelse og medarbejdergoder.

I Sund & Bælt lægger vi vægt på at tilbyde en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderen har et medansvar for sin egen udvikling. Relevante uddannelses- og udviklingsaktiviteter aftales derfor ikke kun på den årlige medarbejderudviklingssamtale, men også når det er aktuelt i hverdagen. Både lederen og medarbejderen skal medvirke til at sikre overensstemmelse mellem medarbejderens kvalifikationer og de kompetencer, som selskabet har behov for i forhold til nuværende og/eller fremtidige job/opgaver.

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

I Sund & Bælt er MUS en integreret del af virksomheden. Under MUS drøfter leder og medarbejder performance og trivsel samt behov for udviklingsaktiviteter i forhold til nuværende situation. Nye ansvarsområder afdækkes og aftales.

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Vi arbejder systematisk på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

I Sund & Bælt har vi etableret en behandlingsforsikring for alle medarbejdere, så den enkelte i tilfælde af sygdom kan undgå lange ventelister og dermed en lang periode med dårlig livskvalitet.

Ansatte i Sund & Bælt har mulighed for at gøre brug af en række personalegoder, f.eks.

  • Massage/zoneterapeut på arbejdspladsen (delvis brugerbetaling)
  • Fleksibel arbejdstid – så arbejde og familieliv kan forenes

Pensionsordning og livsforsikring

Sund & Bælt har etableret en pensionsordning med fleksible opsparings- og investeringsmuligheder. Vore medarbejdere er via en ulykkesforsikring dækket i såvel arbejdstid som fritid, hvis uheldet skulle være ude. Som medarbejder i Sund & Bælt er man også omfattet af en gruppelivsforsikring.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk