Hvad søger du?

Vores arbejdsmiljø

Sikkerhed og sundhed, for de mange beskæftigede på Sund og Bælts arbejdspladser, er meget vigtigt i det daglige arbejde. Det er af største vigtighed, at arbejdsulykker ikke indtræffer, når man arbejder hos og for Sund & Bælt. Sund & Bælt har en effektiv arbejdsmiljøorganisation der, tilsammen med ledelse, øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere, arbejder proaktivt med arbejdsmiljøet, således at hændelser og ulykker forudses, inden de opstår.

For at fastholde niveauet på det gode arbejdsmiljø, og til stadighed søge at forbedre det, er Sund & Bælts Tekniske afdeling, der er ansvarlig for drift og vedligehold af de fleste af anlæggene, arbejdsmiljøcertificeret efter ISO 45001. Certificeringen sikrer blandt andet at eventuelle afvigelser, fx i forhold til gældende arbejdsmiljølovgivning, bliver identificeret, og derefter hurtigt kan blive rettet.

Anlæggenes størrelser og indretninger samt trafikken kræver konstant fokus på medarbejdernes og vores samarbejdspartneres arbejdsmiljø. Det skal være sikkert og trygt at færdes overalt på anlæggene, hvad enten man udfører tilsyn eller drift- og vedligeholdelsesopgaver. Alle, der skal færdes og opholde sig på Sund & Bælts anlæg, skal have gennemført og bestået et obligatorisk sikkerhedskursus, inden de får adgang til anlæggene.

For at sikre de bedst mulige betingelser for løsning af opgaver på motorvejsanlæggene udføres de ofte i dagtimerne. Dele af Sund & Bælts motorveje kan spærres helt for kørende trafik, så de arbejdende kan udføre arbejdet sikkert og uforstyrret. På jernbaneanlæggene er det meste af drift- og vedligeholdelsesarbejderne forlagt til nattetimerne, da det giver mindst indgriben i togtrafikken og størst mulig sikkerhed for de arbejdende. Her er det muligt at spærre et eller flere spor ad gangen samt at afbryde kørestrømmen i forbindelse med løsning af opgaverne.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk