Hvad søger du?

Designguide
Skriveguide

Sproget i Sund & Bælt

Denne sprogguide skal sikre, at vi møder alle kunder og forretningspartnere på samme måde. Den understøtter Sund & Bælts kommunikationspolitik, som bygger på åbenhed, redelighed og rettidighed.

Gennem sproget ønsker vi at vise, at Sund & Bælt er en professionel organisation og en troværdig samfundsaktør. Vi skal formidle vores budskaber i et klart, forståeligt og tidssvarende sprog. Vi skal have høj kvalitet i selskabets tekster, og det er målet, at modtagerne forstår det, vi skriver, første gang de læser det.

Grundlaget for en fælles sprogforståelse skabes gennem følgende dokumenter med retningslinjer:

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk