Hvad søger du?

Digitale projekter
Industriløsning forlænger verdens anlæg

Industriløsning overvåger infrastrukturen

Vi kombinerer IBM’s digitale løsninger med vores mange års erfaring indenfor vedligehold af nogle af verdens største broer og tunneller i industriløsning, Maximo for Civil Infrastructure.

Industriløsningen gør det muligt ret præcist at vurdere, hvornår og i hvilket omfang en bro eller en tunnel har behov for vedligeholdelse. Systemet kan kort sagt kortlægge broens eller tunnellens sundhedstilstand og fortælle, hvornår der skal sættes ind.

Vi arbejder hele tiden med digitale løsninger, som erstatning for manuelle processer. Helt konkret har det medført, at vi har effektiviseret driften og sparet betydelige omkostninger, som samtidig betyder, at forventningerne til levetid for Storebæltsforbindelsen kan optimeres og forøges med mellem 50 og 100 år

Marked for broejere i hele verden

Efterhånden som infrastrukturanlæg bliver ældre og trafikpresset øges, er det af afgørende at anvende nye metoder til at holde infrastrukturanlæg sikre og operationelle hele tiden, uden at omkostningerne stiger.

Når vi samarbejder med globale teknologipartnere som IBM hjælper det os til at sikre den fremtidige drift af vores forbindelser, og samtidigt er vi glade for, at erfaringer fra vores drift kan være til gavn for organisationer i industrien over hele verden gennem denne nye løsning.

Det er ikke kun til gavn for os, men også for infrastruktur- og operatørejere og ikke mindst mobiliteten i hele verden.

"Værktøjer som kunstig intelligens, predictive maintenance og droner spiller en afgørende rolle, når vi skal ruste os mod stigende omkostninger til vedligehold"
Bjarne Jørgensen, Executive Director i Sund & Bælt
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk