Hvad søger du?

Digitale projekter
Anlæg bliver til digitale modeller

Vi bygger virkeligheden digitalt

Fra 2D tegninger til 3D modeller

Ét af de store teknologispring i Sund & Bælts digitale rejse er overgangen fra manuelle 2D-tegninger til digitale 3D-modeller, som er første skridt på vejen mod at skabe ’digitale tvillinger’ af de store anlæg.

En digital tvilling er en levende og digital model af virkeligheden. Den består af digitale spejlinger af fx en motorvej eller jernbane, som tilsammen udgør anlægget. En digital tvilling kan fx simulere den virkelige verden ved hjælp af data fra sensorer, der sender information om anlæggenes tilstand direkte ind i modellen. Den følger således anlægget og dets udvikling gennem hele levetiden.

Digital tvilling i spil til fremtidens vedligehold

Digitaliseringens gevinster

2 pct.

Reducerede årlige driftsomkostninger frem mod 2023

100 år

Forlænget levetid af Storebæltsbroen

750.000 ton

CO2 besparelser
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk