Hvad søger du?

Information til dig som nabo

Anlægsarbejderne vil forventeligt optage et område på ca. 1 km i længde fra 500 m øst for Amager Strandvej til 500 m vest for Amager Strandvej. I området umiddelbart nord for Øresundsmotorvejens østlige ende vil du derfor fra årsskiftet 2024/2025 og frem til sommeren 2026 opleve at have en aktiv byggeplads som nabo. Det kan i perioder give gener som støj, støv og mere trafik på de lokale veje.

Som bygherre for projektet vil vi gerne holde dig som nabo godt informeret om byggeriet gennem hele byggefasen herunder de større aktiviteter og de gener, de kan medføre undervejs. Endnu er projektet kun under planlægning. I midten af 2024 forventer vi at kunne sætte navn på den entreprenør, der skal forestå arbejderne og dermed være en vigtig del af den løbende dialog med projektets naboer.

Du kan finde mere information her på siden og i vores spørgsmål-/svarkatalog. Har du et spørgsmål, kan du skrive til os på kastrup-station@sbf.dk

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk