Storebæltsbroen Sprogø

Sund & Bælts opgaver

Sund & Bælt-koncernens primære opgave er at eje og drive de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt med tiden tillige Femern Bælt. Opgaverne skal løses under hensyn til opretholdelse af en høj tilgængelighed og et højt sikkerhedsniveau på forbindelserne. Desuden skal tilbagebetalingen af lån, der er optaget for at finansiere anlæggene, ske inden for en rimelig tidshorisont.

Sund & Bælt koncernens opgaver er at:

 • Drive og vedligeholde vejforbindelsen på Storebæltsbroen
 • Opkræve betaling fra bilister på Storebæltsbroen
 • Overvåge og vedligeholde Storebælts jernbanestrækning
 • Drive og vedligeholde Øresundsmotorvejen
 • Overvåge og vedligeholde Øresundsbanen
 • Opkræve betaling af Banedanmark for råderetten over Øresundsbanen på Amager samt for jernbaneanlægget over Storebælt
 • Varetage det delvise ejerskab af Øresundsbro Konsortiet I/S
 • Forvalte og sikre tilbagebetaling af A/S Storebælts og A/S Øresunds gældsportefølje
 • Drive og vedligeholde havneanlæg i Odden‚ Ebeltoft‚ Spodsbjerg og Tårs
 • Udføre bygherrerådgivning i relation til store og primært internationale infrastrukturprojekter på forretningsmæssigt grundlag
 • Være ansvarlig for projektering, forundersøgelser og anlægsarbejder i relation til kyst til kyst-forbindelsen for den faste forbindelse over Femern Bælt
 • Være ansvarlig for ejerskabet og finansieringen af de danske landanlæg i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt
 • Være ansvarlig for koordineringen af projekterings- og anlægsarbejdet for den faste forbindelse over Femern Bælt bestående af kyst til kyst-forbindelsen og de danske landanlæg
 • Virker som udsteder af Bizz til anvendelse i brugerbetalt infrastruktur via BroBizz A/S.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld